— Länkar —

https://dreamofthegood.org/

I vår vardag med överflöd av information, många stressfaktorer, högt tempo med många val och konfliktsituationer behöver alla få mer tid för lugn och ro. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med våra metoder ökar välbefinnande och minskar stress, våld och aggressivitet. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro. Drömmen om det goda-metodiken fungerar utmärkt på förskolan. Barn i förskolans alla åldrar, från ett till 5 år, tar till sig alla de olika övningsformerna och frågar efter stillhetsstunderna när de väl har fått pröva på dem.


Waldorflärarhögskolan

erbjuder utbildning och fortbildning av waldorflärare till förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasier. WLH arbetar med forskning och skolutveckling i ett nordiskt och internationellt sammanhang och bidrar med alternativ idéutveckling genom en helhetssyn på människa och omvärld.