Med leken i fokus

Verksamheten på Lill Emilia Barnträdgård, Höörs Waldorfförskola, följer tätt inpå årstidernas växlingar och vi vistas mycket utomhus.Vi arbetar med läroplansmålen ute i naturen; för att få en lärorik och variationsrik verksamhet så använder vi gården, naturen och inomhusmiljön i växelverkan. Att vistas i naturen året runt främjar även vår hälsa och vårt välbefinnande!

Barnens fria lek är viktig i vårt pedagogiska arbete. I rolleken prövar barnet sina gränser och förmågor, utvecklar sin fantasi och tränar det sociala samspelet med andra. Vi vuxna finns närvarande som stöd och förebilder. Sagoberättande, sånger, ramsor, rörelse, beröring, stillhet, yoga/ qi gong, samt årets olika högtider är kärnan i vårt arbete med barnen. Lekskolans verksamhet bygger på ett nära samarbete med föräldrarna. Under året hålls fester, arbetshelger och föräldramöten med olika teman.


Med hjälp av Waldorfpedagogiken vill vi ge era barn möjlighet att utforska sig själva, sin omgivning och sina färdigheter i sin egen takt, förbli kreativa i både lek och skapande, möta goda förebilder ... där trygghet och kontinuitet präglar vardagen!


                         Vi arbetar efter Waldorfförskolans läroplan En väg till frihet och Lpfö 98/10.

                       Vi finns till för er föräldrar som vill välja en hållbar waldorfförskola för era barn!

Vi erbjuder:

 Naturmaterial i inredning och lekmaterial

 Ekologisk från grunden lagad mat

 Barnyoga & barn qigong

     Drömmen om det goda metodikens 4 övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och meditativ rörelse

     Språk

     Hantverk

 Utomhuspedagogik

 Teckenstöd - TAKK

 Grön Flagg projekt för genomgående hållbarhetsarbete 
 

 

 
Vill ni ställa ert barn i kö hos oss använder ni följande länk:

- https://dexter.hoor.se -

                                                                Höörs Kommun: www.hoor.se